Marmor kök

Bänkskivor

Vi på Kitchen Rocks har valt att använda oss av fyra olika material, vilket är marmor, granit, kalksten och silestone. Naturstensorterna granit, marmor och kalksten har olika typer av egenskaper. Granit är det materialet som är mest tåligt för värme, vatten och vassa föremål vilket ofta används i köksområden. Marmor är däremot porösare och är därmed känsligare och får lätt fläckar och repor, vilket många tycket är en charmig egenskap. Kalkstenen har också liknande egenskaper som marmorn med en lång livstid som behåller sitt utseende.